I staten har partene kikket hverandre litt i kortene. Nå skal de beregne, tenke og diskutere på hver sin kant. Forhandlingsfrist er natt til 1. mai. Derfor har partene ikke mer enn tida og veien etter at påskeferien er avsluttet.

- Det er et hovedoppgjør. Da er alle kortene på bordet, og vi vet at det blir mye jobbing fram mot fristen, konstaterer Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

I Spekter er man ferdig med den første sentrale runden. Nå er det D-delene det skal forhandles om. Spekter-virksomhetene delt inn i 10 forhandlingsområder.

Område 1: Orkestre og teatre

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 2: Norges Bank

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 3: Avinor

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 4: Lovisenberg sykehus

Frister fastsettes senere

Område 5: Nettbuss

Følger brussbransje-forhandlingene. Meklingsfrist 28. april.

Område 6: NRK

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 7: NSB

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 8: Posten

Frist for å be om bistand: Onsdag 30. april kl 15.

Forhandlingsfrist: Fredag 9. mai kl 15

Område 9: Øvrige virksomheter

Frist for å be om bistand: Mandag 5. mai kl 15.

Forhandlingsfrist: Tirsdag 13. mai kl 15

Område 10: Helseforetakene

Frister fastsettes senere.