Det er ikke så ofte LO Stat-lederen har tid til å besøke lokalavdelinger i medlemsforbundene. Men da NTL ved Brønnøysundregistrene denne uka feiret 30 år, gikk turen til Helgeland. Kjetil Mathisen, som er leder i foreningen var sammen med Grethe Strømsnes guide fra avdeling til avdeling. Registrene har ca 600 ansatte, hvorav 230 er medlemmer i NTL.

Lars Peder Brekk er nytilsatt direktør og snakket pent om jubilantene i NTL.

- Vi stå foran mange og store utfordringer i tida som kommer. Da er det betryggende å vite at fagforeningene er konstruktive samarbeidspartnere, slo han fast.

Orden, forenkling og digitalisering, er stikkordene for Brønnøysund-registrene. Formålet er å skape orden og forenkling for næringslivet og for innbyggerne gjennom digitaliserte tjenester. Altinn er kronjuvelen i dette arbeidet. Denne felles nettportalen for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige har gått en lang vei fra den spede starten helt på slutten av 90-tallet. Løsningen var i utgangspunktet spesielt myntet på næringslivet, men også privatpersoner benytter denne portalen for å levere selvangivelsen og andre skjemaer elektronisk. Videreutviklingen av Altinn-løsningen skjer i regi av Brønnøysund-registrene.

- Det er ingen andre som kan gjøre denne jobben, mener Brekk. Vel vitende om at det finnes dem som vil prøve.

Både han og Kjetil Mathisen er overbevist om at kunnskapen og kompetansen de ansatte ved registrene har, fortsatt vil bidra til en samordnet og effektiv offentlig sektor.

- Men verden går framover. og det krever endringer hos alle. Vi må hele tiden forsøke å ligge i forkant, sier Mathisen. Som tillitsvalgt for over 200 ansatte, mange av dem med lang fartstid, er Mathisen opptatt av tilførsel av kompetanse.

- Det er behov for mer formalkompetanse der vi i dag har mye realkompetanse. Der har vi en utfordring, sier han og legger til at saker som press på åpningstider og arbeidstid, krav om fleksibilitet og skift/turnus-arbeid også er ting de ansatte er opptatt av.

- Og så er det nybygget da, sier han og sukker litt. Brønnøysundregistrene skal få et nybygg. Vedtaket er fattet, prosessen er i gang, men alle parter er ikke helt enige om hvor bygget skal ligge og ikke minst hvilke behov som skal prioriteres i beslutningsprosessen. - Vi mener at Statsbygg må lytte bedre på oss som faktisk skal jobbe her, sier Mathisen.

Han ble gjenvalgt som leder i foreningen på årsmøtet tirsdag kveld. Og får slik muligheten til å jobbe videre med alle disse sakene.

LO Stat-lederen hilste til årsmøtet, takket for invitasjonen og ikke minst for mye ny kunnskap om en stor statlig arbeidsplass i "kystbyen midt i Norge".