De 26 fordeler seg på en gruppe fra staten og en fra Spekter. Kurset "Medbestemmelse gjennom forhandlinger" har fått mye skryt fra tidligere deltakere. For dette er et kurs du drar nytte av med en gang du er tilbake på jobb. I disse dager står mange tillitsvalgte midt i lokale lønnsforhandlinger, mens andre ser behovet for å lære seg teknikker de kan bruke også utenom tariffoppgjørene.

Filosofien bak kurset er at beste løsningene oppnås ved at partene tilstreber å bruke lov- og avtaleverket til felles beste. Men det er ikke alltid så lett å få det til, kan sikkert mange lokale tillitsvalgte bekrefte.

- I kurset vektlegges kommunikasjon og opptreden, også i situasjoner der man ikke lykkes i å bli enige. Det øves i rollespill og det vises stort engasjement av deltagerne. Dette blir bra når det prøves ut i virkeligheten også, forteller Mona Fagerheim, som sammen med Sigrun Torrissen og Geir Island er kursledere.