- De fleste arbeidstakerne i kommunene ble sikret lønnstillegg gjennom det som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor, sier Mette Nord, leder av forhandlingssammenslutningen. - I mellomoppgjøret skal vi sikre alle et nivå i tråd med lavlønnsprofilen i frontfaget.

Hun legger til at det er avgjørende for LO Kommune at det blir en profil på oppgjøret som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Dette er i samsvar med LOs hovedlinjer for mellomoppgjøret, og det ivaretar også de store, kvinnedominerte yrkesgruppene i kommunene.

- Vi skal vise ansvarlighet i en økonomisk usikker tid, men kommuneansatte må sikres lønnsvekst på linje med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Mette Nord.

LO Kommune fremmer konkretiserte krav seinere i forhandlingene.