Godt skjult i forslaget til budsjett ligger tallet regjeringen snakker lite om, men som, hvis det blir vedtatt, ytterligere kommer til å påvirke statens tjenestekvalitet.

«Den årlige omfordelingen i 2022 settes til 0,5 pst. av alle driftsutgifter som bevilges over statsbudsjettet. Samlet sett er økningen av handlingsrommet som følge av reformen beregnet til vel 1,9 mrd. kroner i 2022.
Regjeringen forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen gir et desentralt ansvar og sender et tydelig signal til statlige virksomheter og virksomhetsledere om å gjennomføre langsiktig og systematisk effektiviseringsarbeid. Reformen omfatter også sektorer som er politisk prioritert.»

Så enkelt og summarisk er kuttet beskrevet i forslaget til statsbudsjett for 2022.

- Det kommer ikke som noen overraskelse. Men det er skuffende likevel. Disse flate uprioriterte ostehøvelkuttene har de holdt på med i sju år nå. Og vi vet hva det har ført til. Statens virksomheter blir mer og mer utarmet og det finnes mange eksempler på at dette går utover tjenestekvaliteten. I kriminalomsorgen, i NAV og innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, for å nevne noe, sier han.

LO Stat-lederen syns det er spesielt oppsiktsvekkende at denne siste avskjedspresangen fra regjeringen kommer mens landet er på vei ut av en pandemi.

«Takk for innsatsen under pandemien, gode statsansatte, bonusen blir et kutt på nesten to milliarder i driftsbudsjettene deres.»

Det er bare trist, konstaterer Aas.
.