Fredag legger regjeringen fram sine planer om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men allerede tirsdag skrev Aftenposten om saken, med åpenbart gode kilder. De kunne fortelle at mellom 600 og 1000 statlige arbeidsplasser vil bli flyttet ut i distriktene. Lekkasjene førte til personalmøter flere steder, blant annet i NVE og Fredskorpset. Onsdag ble det så sendt ut en pressemelding om at museumsavdelingen i Kulturrådet skal flyttes til Bodø.

Andre kilder har antydet at flytteplanene vil omfatte så mange som 12 områder i staten.

-Alt dette skjer uten at vi som hovedsammenslutning er blitt informert, utenom på et helt generelt nivå uten detaljer. Det er helt uhørt at vi må lese om dette i aviser og pressemeldinger. For dem det gjelder er dette svært dramatiske ting, og vi og våre berørte forbund har hatt et stort trykk fra medlemmer som frykter at jobben deres vil forsvinne, sier Aas.

LO Stat-lederen ønsker å vente til han har hele bildet før han kommenterer planen som helhet.

-Dette er en for alvorlig sak til at den kan behandles og kommenteres stykkevis og delt. Det er jo ikke første gang noe lekker ut i forkant av at en såpass stor nyhet skal presenteres. Da burde man sørget for at vi som hovedsammenslutning, og ikke minst de berørte, fikk detaljene.

-Vi er lovet medvirkning i en videre prosess etter framleggelsen av planene. Jeg er ikke veldig optimistisk med tanke på fortsettelsen etter det vi har opplevd denne uka, sier en irritert Aas.