Omstilling er ikke noe ukjent begrep for verken tillitsvalgte eller medlemmer i LO Stats forbund, selv om det stadig blir hevdet at det er for lite av det i offentlig sektor.

22 deltakere fra ulike forbund og virksomheter var fra 3-5 oktober deltakere på det populære LO Stat-kurset om Omstilling i staten.

Deltakerne ervervet seg ny kunnskap om hva omstilling er og hvordan den skjer, hvilke lover og avtaler, rettigheter og plikter som gjelder ved omstilling. Og ikke minst hvordan påvirkes den enkelte i nedbemannings- og omstillingsprosesser. Her er også tillitsvalgte og verneombudets rolle sentralt.

Kursledere var Odd Helge Henriksen og Birgit Stav.