Sørengen satte sitt preg på LO Stat fra han ble ansatt som utreder i 1994, og til han avsluttet arbeidskarrieren som rådgiver i 2013. Det sier mye om Odd Jørgens ansvarsfølelse at han fortsatte som rådgiver i LO Stat lenge etter at han egentlig ble pensjonist.

Odd Jørgens oppgaver i LO Stat var mange. Og han løste dem alle. Han hadde en grunnleggende respekt for ordet tillitsvalgt. Det var medlemmene som var hans oppdragsgivere og det var dem han alltid hadde i tankene.

Tariff og forhandlinger om lønn og arbeidsvilkår er LO Stats viktigste oppgave, og det var når det dro seg til med forhandlinger og meklinger Odd Jørgen trivdes som best. Her fikk han brukt det skarpe hodet sitt når tall og beregninger skulle på bordet. Han var vår regnemester i mange år.

Under et tariffoppgjør er alle parter nemlig helt avhengig av å ha folk som både kan regne kjapt, sette regnestykkene inn i en sammenheng, og forklare dem til både tillitsvalgte og medlemmer. Her var det pedagogen som fikk skinne. Bildet som illustrerer dette minneordet viser Odd Jørgen i aktivitet under et møte i vårt forhandlingsutvalg i 2012, og er veldig typisk for ham.

LO Stats forbund har medlemmer på alle nivåer i staten og Spekterområdet, og Odd Jørgen hadde alltid med seg dette helhetssynet. Begrepet «rettferdig fordeling» satt i ryggraden hans. Odd Jørgen var i utgangspunktet en mild mann. Du så han sjelden sint, men var det noe som kunne få øynene hans til å lyne, så var det urettferdighet. Da ble tonen hans skarp og poengtert.

Men det er latteren hans vi husker best. Ingen kunne som han levere en morsom historie, eller bare en kjapp kommentar, som lettet på stemningen når det dro seg til på seine kvelder i forhandlinger.

Odd Jørgen startet sin yrkeskarriere som lærer etter fullført lærerskole i 1967. Samtidig tok han videreutdanning i matematikk og fysikk. Han var lærer og rektor i Åmot og Modum fram til 1994, da han kom til LO Stat og stilling som utreder. På det tidspunktet hadde han allerede vært tillitsvalgt i Norsk Lærerlag i over et tiår.

I 1998 ble han valgt til førstesekretær i LO Stat, og var også nestleder i 2002 og 2003. Egentlig kunne han ha blitt pensjonist på det tidspunktet, men det passet nok ikke med Odd Jørgens arbeidslyst. For han fortsatte som rådgiver i LO Stat i ti år til, da med særlig ansvar i tariffoppgjørene.

Og det sier noe om hans engasjement og vilje til å bidra at da han ble pensjonist på ordentlig, tok det ikke lang tid før han ble valgt inn for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Vestre Slidre.

Odd Jørgen bisettes fra Røn Kyrkje i Vestre Slidre 12.januar kl. 1230.

Vi i LO Stat sender varme tanker til Odd Jørgen Sørengens familie, og lyser fred over hans minne.

Egil André Aas,
Leder i LO Stat