Bak tittelen "Personalpolitikk" skjuler det seg mye. Kurset skal øke deltakernes forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging av arbeidsplassen. Tema er formål og intensjon i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og IA-avtalen. Kurset tar videre for seg mellommenneskelige relasjoner, livsfasepolitikk, arbeidsmåter og verktøy for å bedre arbeidsmiljøet og personalpolitikk i egen virksomhet. Deltakerne får også prøvd seg i praksisøvelser underveis.

23 engasjerte tllitsvalgte, verneombud og ledere fra ulike forbund og virksomheter i staten og Spekter deltar på ukeskurset på vakre Sørmarka utenfor Oslo. Veiledere er to av LO Stats distriktssekretærer, Lars Børseth og Vidar-Lorang Larsen

Nils Petter Engelstad fra Norsk Jernbaneforbund  skryter av både kurset og innlederne.

-Det er informativt og med gode og tydelige innledninger fra dyktige forelesere. Og så er det bra at vi som deltakere må bidra mye gjennom dikusjoner i grupper og plenum.

Ivar  Bordvik fra Postkom tror et slikt kurs vil gjøre han til en bedre tillitsvalgt og samtidig bedre ansatt i Posten.

-Jeg har tatt flere av grunnkursa i LO Stat og nå altså dette kurset. Det er en fin måte å tilegne seg innsikt og kompetanse på. Anbefales, sier han.

Her kan du lese om hele kursrekka i LO Stat og samtidig sende søknad. Merk også at noen kurs gjennomføres lokalt.