LO Stat-kurset om et arbeidsliv i endring er aktuelt i disse dager. Regjeringens forslag til det de kaller en "forsiktig oppmyking" av Arbeidsmiljøloven er ute på høring. Og diskusjonen raser. Derfor var det også kunnskapshungrige deltakere Ørn Terje Foss møtte på Nordfjord hotell på Nordfjordeid.

Foss, som er fagsjef for arbeidsmiljø og helse i NSB, frykter konsekvensene hvis arbeidstiden blir utvidet og fritiden blir redusert. En mye omtalt STAMI-rapport viser at ulykkesrisikoen øker ved lange arbeidsvakter og at skift og nattarbeid kan få helsemessige konsekvenser.

- Formålsparagrafen i AML om helsefremmende arbeidsplasser blir utfordret i dette forslaget, slo Foss fast.

Deltakerne på kurset kom fra Posten, Nav, Arbeidstilsynet, Helseforetak og Skatteetaten.

- Vi har fått mange nye tanker rundt hvordan vi kan skape helsefremmende arbeidsplasser, sier Birgit Stav, LO Stats distriktssekretær i Bergen.