Tirsdag og onsdag denne uke var nemlig fylkeskartellene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal samlet i Kristiansund for den årlige årsmøtesamlingen. Til godt oppmøte foreleste nestleder i LO Stat, Eivind Gran, om norsk arbeidsliv inn i en ny politisk retning. Tilpasser fagbevegelsen seg, holder den igjen eller bidrar vi som premissleverandør?

Andre tema på programmet var "arbeidstid og helse" og fylkeskartellenes årsmøter. Det var gode innspill og diskusjoner i forbindelse med innledningene, og god aktivitet på gruppearbeider. 2015 ser ut til å bli et aktivt år, der mange politiske utfordringer vil prege aktiviteten.

Fylkeskartellene vedtok å sende ut tre uttalelser fra årmøtet; "NEI til liberalisering av posttjenestene og EUs tredje postdirektiv!", "Stopp angrepene på Arbeidsmiljøloven!" og "Regjeringens fanesak "Forenkling og avbyråkratisering" er et dårlig prosjekt".