Fleksitidsavtalen er i utgangspunktet en videreføring av dagens avtale, som første gang ble avtalt som en prøveordning i 2017. Den har ytre rammer klokka 0600 og 2100, men med en kjernetid fra klokka 0900-1430. Dette videreføres, forteller LO Stat-sekretær Vibecke Solhaug, som har ledet forhandlingene på vegne av LO Stat.

- Erfaringene i prøveperioden viste en tendens til at ansatte fikk strøket plusstid fordi man følte det ikke hadde muligheten til å avspasere. Derfor må vi få det inn i ordnede former. I avtalen står det nå at man skal sette seg ned og planlegge avspasering av timer som ikke kan overføres. Dette skal skje senest fire måneder før utløpet av avregningsperioden, sier Solhaug.

LO Stat-sekretær Vibecke Solhaug

Ansvaret for dette ligger hos både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi vet av erfaring at det kan være vrient å ta den samtalen med sjefen når det «brenner» og oppgavene er mange, men vi kan ikke ha det slik at ansatte jobber gratis. Derfor håper jeg man kan få gode rutiner på dette ute i virksomhetene, legger Solhaug til.

I toktavtalen, som regulerer godtgjørelse på tokt m.v, er det kommet inn en klar styrking til fordel for innleide. Der disse før måtte klare seg på daglønn, som gjerne var under tariff, skal de nå ha tarifflønn og døgntillegg på linje med de faste om bord.

-Dette er en urettferdighet som skulle vært rydda opp i for lenge siden. Derfor er det bra at alle de som er ute på tokt fra nå av har like vilkår. Vi kan ikke ha A- og B-lag ute på sjøen.

Avtalene blir lagt ut på våre avtalesider rett etter påske.