LO Stat og Spekter, sammen med representanter for arbeidsgiverne og tillitsvalgte ved teatrene, har gjennom flere år samarbeidet om å sikre god arbeidstidsplanlegging. 

I 2019 ble partene enige om at det skulle utarbeides en felles veileder knyttet til arbeidstidsplanlegging ved teatrene.

Hensikten med denne veilederen er å gi ledelsen og de tillitsvalgte tips og råd i arbeidet med planleggingen av arbeidstid for arbeidstakere som ikke har fast arbeidstid og som jobber på ulike tider av døgnet.

LO Stat og Spekter håper denne veilederen bidrar til å styrke partsarbeidet og klargjøre rammene for arbeidsplanleggingen ved teatrene.

VIDEO: Hør mer om arbeidstidsplanleggeren og hva den innebærer: