Det er også framforhandlet nye satser for kost og nattilleggene, samt kompensasjonstillegget i særavtalen for reiser i utlandet. Avtalende er gjeldene fra 1. januar 2013.

Se oversikten på våre avtalesider.