Stortinget har dermed satt et definitivt punktum for Banken på postkontoret. Postsparebanken ble opprettet i 1950. Daværende statsminister Einar Gerhardsen åpnet egen konto, Postsparebankkonto nr 1, og ble da innehaver av den røde Postsparebankboka. Postsparebankboka ble høyt verdsatt av folk flest fram til den i 2005 ble erstattet av bankkort og nettbank.

- Vi har argumentert for å beholde bankplikten både av hensyn til ulike kundegruppers behov og av hensyn til arbeidsplassene. Vi fikk ikke gjennomslag for dette og må ta Stortingets beslutning til etterretning. Våre medlemmer som rammes har hatt en tung start på dagen i dag, konstaterer Øverland.

Postkom har i drøftingene med Posten lagt vekt på at ingen skal bli arbeidsledige som følge av nedleggelsene.

- Postkom og Posten er blitt enige om hvilke tiltak som er nødvendige for å skaffe nytt arbeid. Posten skal tilby omplassering og omplasseringsstøtte til ledige stillinger i det interne arbeidsmarkedet. I tillegg skal det etableres tett kontakt med NAV på fylkesnivå for å få gjennomført omskoleringstiltak til ledige jobber utenfor Posten, sier Øverland.

- Ved inngåelse av Post i Butikkavtaler skal det innarbeides forpliktelse om å tilby ansettelse av postkontoransatte. Det skal også etableres aktivt samarbeid med Postenkonsernets bemanningsleverandør for rådgivning, omplasseringsstøtte og jobbformidling i det eksterne arbeidsmarkedet. Tid er en avgjørende faktor og vi må bruke den tiden som er nødvendig for å unngå oppsigelser, sier Øverland.