De 23 deltakerne fra 9 ulike forbund fikk innføring i Arbeidsmiljøloven, hovedavtalene og IA-avtalen og da spesielt rettet mot intensjoner og koblet mot personalpolitikk. Kurset har fokus på tilrettelegging av arbeidsplassen og gir deltakerne bevissthet om arbeidsmåter og verktøy for å bedre arbeidsmiljø og personalpolitikk i egen virksomhet.

Distriktssekretær Lars Buenget Børset var kursansvarlig og som medforelesere hadde han med seg distriktssekretærene Vidar-Lorang Larsen og Anne Birgit Nilsen.

En av kursdagene var i sin helhet viet temaet psykisk helse. Her hadde LO Stat hentet inn Leif Eggen som ekstern foreleser. Eggen er til daglig seniorrådgiver og arbeidsgiverlos ved NAV Arbeidslivssenter i Nord-Trøndelag.

Kursdeltaker Odd-Arve Haugen fra Postkom deltok på LO Stat-kurs for andre gang. Tidligere har han gjennomført kurset i skift og turnus i Spekter. På spørsmål om hvorfor han har søkt på kurset i personalpolitikk svarer Odd-Arve at han nettopp er blitt valgt til tillitsvalgt.

- Jeg er helt ny i vervet, og trenger det jeg kan få av kunnskap for å kunne fylle oppgaven, sier han.  - Kurset er kjempebra, fortsetter Odd-Arve. Alt har vært lærerikt, og jeg vil anbefale andre tillitsvalgte om å ta kurset. Temaene IA-avtalen og psykisk helse har så langt vært det mest interessante, mener Odd-Arve. - Vi har jo IA-avtale i Posten, og vi trenger kunnskaper på hvordan vi aktivt skal bruke den, legger han til.

Jeanette Kvalheim Bråten er organisert i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Hun arbeider ved Buskerud Friomsorgskontor og har vervet som verneombud ved enheten. Også Jeanette er positiv til kurset.

- Det er første gang jeg deltar på et kurs i regi av LO Stat, sier hun, og jeg søkte fordi jeg har flere kollegaer som har gått kurset og anbefalte det. Jeanette fremhever temadagen om psykisk helse med Leif Eggen som foreleser som absolutt best.

Kursansvarlige Vidar Lorang Larsen og Lars Børseth

Kurslederne, Vidar Lorang Larsen og Lars Børseth.