Hun vet nok hva hun går til. Det er nemlig en erfaren tillitsvalgt som styret i LO Stat på tirsdag valgte til å overta etter Synnøve Eide. NTLeren har hatt verv fra 1983, de siste fem årene på heltid. Hun har permisjon fra stillingen som seniorkornsulent ved NAV Kvæfjord utenfor Harstad.

Som studieleder i NTL NAV har hun hatt hovedansvaret for alt studiearbeidet, inkludert utvikling av kursmateriell. 55-åringen har dessuten ansvaret for oppfølgingen av landsforeningens avdelinger og hovedtillitsvalgte. Hun har dessuten ansvaret for NTL NAV sine nettsider, facebookside og app, og sitter også i redaksjonsutvalget for medlemsbladet Gaiden.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått Anne Birgit med på laget. LO stats nordligste kontor har et stort geografisk område å ta seg av. Det er jeg trygg på at hun er godt rustet til å klare, sier LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.