LO Stats største forbund er opptatt av at medlemmene bruker stemmeretten. Og de som møter på denne ukas fire konferanser i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo skaffer seg godt grunnlag for å delta i det som er beskrevet som et av de viktigste valgene på mange år.

I Trondheim var et 50-talls medlemmer og tillitsvalgte fra flere forbund tilstede i møtesalen Nova for å få fagligpolitisk påfyll. Svært interessante innlegg fra Bård Jorfald (Fafo) og Ali Esbati (Manifest Analyse) gir et tydelig bilde på hva som står på spill, og hvilket veivalg velgerne står foran. Konferansen avsluttes med en politisk duell mellom APs Jorodd Asphjell og SVs Aud Kvalvik på den ene siden - og FrPs Per Sandberg og Jon Gunnes (V) på den andre.

Også i Bergen ble det et fint arrangement på tirsdag. Etter innledninger fra Ebba Boye fra Manifest og Anne Britt Djuve fra Fafo og litt kultur, ble det politisk debatt om privatisering og arbeidslivspolitikk. Gunnar Wiederstrøm fra Opus ledet debatten. Politikerne var Per Rune Henriksen fra AP, Audun Lysbakken, SV, Peter Frølich, H og Laila Reiertsen FrP. 

Her kan du lese mer om konferansene: