- Når fire måneders utdanning av lokførere ligger på forhandlingsbordet igjen denne uken, forteller det oss at NSB opptrer totalt uansvarlig. Vi kan ikke akseptere denne holdningen til sikkerhet. Derfor fortsetter streiken, sier Rolf Ringdal, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

NSBs holdninger viser at vårt krav er svært viktig for en trygg og god jernbane. Sikkerheten må komme først.

- En trygg jernbane er viktig nok til å streike lenge for. Vi håper alltid å finne en løsning i mekling, men NSB gjør det de kan for å vri seg unna en trygg og god utdanning av lokførere, konkluderer Rolf Ringdal.

Siste forsøk på løsning.

Som et siste forsøk på å avslutte konflikten har lokomotivførerne i dag godtatt NSBs krav om utløpsdato på avtalen. I praksis er da kompetansekravet ute av tariffavtalen og uten forhandlingsrett. Tilbudet betyr at lokomotivførerne overlater reguleringen av utdanningsnivået til samferdselsmyndighetene. Først ved å inngå en midlertidig særavtale. Deretter overlates ansvaret fullt og helt til myndighetene. Avtalen opphører å eksistere så snart samferdselsmyndighetene selv anser at en nasjonal standard er på plass.

- Vi godtar en avtale som opphører, mot at NSB vil vente på en nasjonal standard. Det betyr at avtalen ikke kan reforhandles, og svarer opp NSBs krav for to dager siden. I dag avviser NSB tilbudet. Forstå det den som kan, sier Rolf Ringdal.

Handler ikke om streikerett.

Det er ikke riktig som NSB og Spekter hevdet tidligere denne uken, at avtalene lokførerne tilbyr vil fortsette å eksistere dersom lokførerne ikke blir fornøyd med resultatet av myndighetenes arbeid. Lokførerne har tilbudt å løfte krav om kompetanse ut av tariffavtalen.

- For oss er det viktigste at vi får en nasjonal standard på vår kompetanse. Ikke hvor den er hjemlet. Det er arbeidsgiverne som nå holder denne konflikten gående, og argumenterer med vikarierende motiver, sier Rolf Ringdal.

Skal ikke styre utdanningen.

NSB og Spekter har under hele streiken hevdet at lokførerne krever å styre innholdet i utdanningen. Lokomotivførerne har aldri krevd å bestemme innholdet i utdanningen, men at NSB forplikter seg til å følge utdanningsløpet satt av Nokut (myndighetenes godkjenningsorgan) på Norsk Jernbaneskole.  

- Dette sier arbeidsgiverne for å snakke seg bort fra at de nekter å ta vår kompetanse på alvor. For å flytte konflikten bort fra kjerneproblemet, nemlig sikkerhet. Sannheten er at arbeidsgiverne ikke ønsker å forplikte seg til en trygg og god utdanning av lokførere, sier Rolf Ringdal.

Kompetanse i tariffavtalen.

Lokførerne har hatt kompetanse i tariffavtalen i en årrekke. Det er først nå dette er et problem for NSB.

- Det henger ikke på greip, men NSB må jo ha noe å argumentere med. NSB bruker tariffavtalen og påberoper seg styringsrett. Virkeligheten er at NSB vil dumpe vår utdanning, men ikke tør å si det høyt. Det har de siste dagene vist. Når NSB også avviser å forplikte seg til en nasjonal standard fra myndighetene, blir vi skremt, sier Rolf Ringdal.

Dette har lokførerne tilbudt.

Her er alternativene lokførerne har tilbudt i dagens mekling. NSB og Spekter har avvist alle.

Alternativ 1: Avtalen utløper 15. juni 2017. Dersom myndighetenes regulering av kompetansekravene ikke er sluttført innen 15. juni 2017, er partene enige om at vilkårene i den utløpte avtalen skal følges inntil reguleringsprosessen er gjennomført.

Alternativ 2: Avtalen utløper 15. juni 2017. Dersom myndighetenes regulering av kompetansekravene ikke er sluttført innen 15. juni 2017, er partene enige om at vilkårene i den utløpte avtalen skal følges inntil reguleringsprosessen er gjennomført. Alternativt kan partene bli enige om å inngå en ny avtale til erstatning for vilkårene i den utløpte avtalen.

Alternativ 3: Avtalen kan ikke sies opp før det er gjennomført en prosess for å fastsette myndighetsbasert nasjonal standard for lokførerkompetanse. Etter at denne prosessen er gjennomført, og senest 1. februar 2018, endres denne avtalen slik at den løper videre en måned av gangen med en måneds oppsigelsesfrist.

 

Her er 124 lokførere tatt ut i streik:

·        Bergen (7)

·        Kristiansand (7)

·        Lillestrøm (28)

·        Oslo (19)

·        Ski (29)

·        Moss (33)

·        Trondheim (1)