NRK har tidligere blitt enig med journalistene, men i forhandlingene med Norsk Tjenestemannslag og Musikernes Fellesorganisasjon ble det vanskelig. Etter å ha gitt opp forhandlingene lokalt, gjorde LO Stat og Spekter et siste forsøk på å unngå mekling, men Lise Olsen i LO Stat kan bare konstatere at det ikke hjalp.

- Vi møtte liten interesse fra arbeidsgiversida på å gjennomføre reelle forhandlinger, og da var det bare å kaste kortene, konstaterer hun.

Riksmekleren får på bordet et oppgjør for rundt en tredjedel av NRKs ansatte, der det er uenighet mellom partene om både fordeling, innretning og profil. Noen endelig meklingsfrist er ikke fastsatt. Det vil skje til uka når partene og Riksmekleren har fått snakket sammen. NRK utgjør område 6 i Spekter.

Enighet ble det derimot i "kulturområdet" for orkestre, teater og Operaen (område 1). Også her måtte man gi opp i forhandlingene først, men i fase 3-forhandlingene kom LO Stat og Spekter i mål for medlemmene i Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget (3,3 prosent). Men her var det spørsmålet om pensjon som skapte trøbbel. I utgangspunktet ville ikke arbeidsgiverne diskutere penger før motparten hadde sagt ja til å forhandle om pensjonsordningene i sektoren. Løsningen ble et partsammensatt utvalg som fram til nyttår skal prøve å komme fram til enighet. Forhandlinger kan så skje i mellomoppgjøret i 2015. Da med konfliktrett på både pensjon og lønn, som det vanligvis ikke er i mellomoppgjør.

I en protokolltilførsel fra LO Stat varsles det nye kamper om lønnsnivået på Den Norske Opera & Ballett ved senere oppgjør. Det pekes på at lønnsnivået for det kunstneriske, tekniske og administrative personalet er for lavt.

"Innenfor medlemmenes fagområder finnes det spesialkompetanse som i dag ikke blir anerkjent og verdsatt av arbeidsgiver. Det er uakseptabelt. Forbundet vil ved de kommende lønnsoppgjør komme tilbake med krav om å heve lønningene til et anstendig nivå," heter det i protokolltilførselen.

For fullstendig protokoll viser vi til forbundenes nettsider.