Resultatet av uravstemningen er et klart flertall for ja. 398 medlemmer stemte for oppgjøret, mens 11 stemte imot. 10 stemmer var blanke. Valgdeltagelsen var på 53,3 prosent.