NTLs medlemmer fordeler seg på alle typer stillingsgrupper i NRK, mens MFOs medlemmer er tilknyttet Kringkastingsorkesteret. Forhandlingene er en del av oppgjøret i Spekter.

-Vi kom ikke til enighet i forhandlingene, og går inn i mekling med ønske om å finne en løsning der. Samtidig må vi også forberede oss på at det kan bli konflikt, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Hun mener NRK ikke har vist reell forhandlingsvilje og at det er hovedårsaken til at dette oppgjøret nå blir en sak for Riksmeklerens folk.

Det er først og fremst lønn det strides om i NRK. Mens NTL peker på økende lønnsforskjeller innad i NRK, viser MFO til at medlemmene i Kringkastingsorkesteret over tid har sakket etter andre orkestre i Norge.

-Som andre, er både vi og våre forbund opptatt av en mest mulig rettferdig fordeling av lønna. Men dette er et hovedoppgjør, og da forhandles det også om elementer i tariffavtalen som har betydning for våre medlemmers arbeidshverdag, sier Lise Olsen.

Plassoppsigelsen omfatter alle medlemmene i de to forbundene i NRK, men det endelige uttaket vil ikke foreligge før 12. juni.