NTLs medlemmer (728) fordeler seg på alle typer stillingsgrupper i NRK, mens MFOs medlemmer (53) er tilknyttet Kringkastingsorkesteret. Forhandlingene er en del av oppgjøret i Spekter.

- Det blir en utfordrende mekling, men vi går inn i den med ønske om å finne en løsning. Samtidig må vi også forberede oss på at det kan bli konflikt, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Hun mener NRK ikke har vist reell forhandlingsvilje og at det er hovedårsaken til at dette oppgjøret nå blir en sak for Riksmeklerens folk.

Hva strides det så om?

For LO Stat-forbundene i NRK har det vært særlig viktig å gjøre arbeidshverdagen lettere for medlemmene, spesielt knyttet til bestemmelsene om arbeidstid. Medarbeidere som jobber i produksjonen har svært belastende arbeidstidsordninger. Kravene baserer seg på behovet for mer forutsigbarhet og medbestemmelse i planlegging av arbeidstiden, i tillegg til krav om økt kompensasjon i form av fritid og/eller økonomi.

Et annet viktig krav er likebehandling av ansatte når det gjelder godskriving av utdanning. I dag er det bare nyansatte som får godskrevet utdanning i lønnsansienniteten. Kravet er at dette skal gjelde alle ansatte.

På økonomi er det fremmet krav om et generelt kronetillegg til alle. I tillegg har begge forbundene fremmet krav om regulering av lønnsplaner for de lavest lønte (NTL), og de som henger lengst etter lønnsmessig i forhold til sammenlignbare grupper (MFO).