Kjell Atle Brunborg, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund (NJF) ser behov for endringer på jernbanen, men mener samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen går i feil retning. Brunborg poengterer at de landene med mest vellykket jernbanedrift går motsatt vei av regjeringen.

 – Regjeringen splitter opp jernbanen, og sier det vil føre til mer effektiv jernbanedrift. Et nytt direktorat, flere selskaper og konkurranseutsetting fører til mer byråkrati, ikke mer effektiv jernbane, konkluderer Brunborg.

 – Oppskrift på privatisering

 Forbundslederen viser til blant annet til Sveits og Tyskland. Her er styringen av jernbanen samlet, ikke splittet opp. Undersøkelser viser at landene med en samlet styring er mest effektive på jernbanedrift.

 – Land med privatisert og oppsplittet jernbane gjør det dårligere i undersøkelser. Jernbanedrift er så komplisert at det er nødvendig med en samlet og sterkt organisering. Regjeringens jernbanereform er egentlig en oppskrift på privatisering, sier Brunborg.

 – Svekker godstrafikken

 Forslaget fra regjeringen legger opp til at NSB svekkes. Det kan ramme godstrafikken.

 – Gods på jernbanen er klimavennlig og effektivt. NSB eier CargoNet, det største godsselskapet på jernbanen. Når NSB mister sine økonomiske muskler, slik det legges opp til i reformen, vil CargoNet bli hardt rammet. I verste fall må CargoNet avvikles eller selges, konkluderer Rolf Jørgensen, forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

 – Bra med lengre budsjettperioder

 Jørgensen og Brunborg ser likevel positive elementer. Blant annet budsjettregimet reformen legger opp til.
 – Budsjettperioder på fire år vil gi bedre forutsigbarhet enn i dag, er de to forbundslederne enige om.
 Samtidig er Brunborg og Jørgensen fornøyd med at NSB, Nettbuss, Rom Eiendom og Flytoget ikke privatiseres, men beholdes i offentlig eie.