Forbundene og LO Stat ønsket å diskutere ledelse i NAV, sett fra brukernes, de ansatte, forskning og ledere selv sin side.
 
Det kom 56 deltakere på konferansen i Stavanger. De kom fra de forskjellige forbund og forskjellige kontorer i NAV Rogaland. Det kom også fire tillitsvalgte fra NTL NAV Aust og Vest Agder, som syntes temaet er svært sentralt.
 
Deltagerne fikk høre mange gode innledere som belyste de fleste sidene ved ledelse i NAV, forteller Sigrun Torrissen, distriktssekretær for LO Stat i Stavanger. 
 
Konferansen startet med innledning fra Lars Klemsdal, forsker fra AFI og nå UiS, han er omtrent den eneste i landet som har forsket på NAV-lederen som utviklingsleder. 
 
Grunnlaget for hans forskning er undersøkelseavVed 18 av de 456 NAV-kontorene i landet, et litt spinkelt grunnlag for å konkludere bastant, men nok til å si noe om situasjonen. 
 
Han mener at NAV-ledere lokalt har en enorm oppgave og arbeidsmengde, og at partnerskapsmodellen med stat og kommune kan være utfordrende.
 
Fra brukerne innledet Jeanette Skaland. Hun er til daglig fylkessekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. 
 
Hun startet med å skryte av NAV, for det er mye som fungerer bra der. Men media er bare opptatt av hva som går dårlig og enkelthistorier som virkelig opprører folk. 
 
Men så mener hun også at NAV må være villige til å endre det som ikke fungerer. Hun viste mange eksempler som medlemmene i FFO har opplevd. 
 
Så var det de tillitsvalgte som satte fokus på ledelse og de ansatte. Er ledelsesstrategien i NAV viktig for de ansatte?
 
Innledere her var Mimmi Kvisvik fra FO, Hanne Nordhaug fra NTL og Wenche Annie Nes fra Fagforbundet. De belyste ledelsesstrategien fra sitt ståsted, som tillitsvalgte og part. De bekreftet at målstyring med stadige rapporteringer stjeler mye av de ansattes tid. Dessuten er det et problem at kvantitet og ordningen med "ledertrøyer" blir viktigere enn kvalitet. 
 
Ledertrøyer er en form for "konkurranse" mellom NAV-kontorene for å få unna saker. Fra tillitsvalgte blir det advart mot ensidig fokus på produktivitet uten at kvaliteten samtidig  er nok i fokus.
 
I siste del av programmet var det ledelsen som fikk innlede. Fra  NAV sentralt kom direktør Bjørn Gudbjørgsrud , kjent som « ledertrøyas far». 
 
Han startet med å peke på styringsutfordringer i store offentlige virksomheter, der NAV med 19 000 ansatte er en av de største. 
 
De forvalter 1/3 av statsbudsjettet, og har store krav fra 2,8 millioner brukere. Han viste til målekortet, som har 4 perspektiver:
-          Brukerperspektivet
-          Produksjonsperspektivet
-          Medarbeiderperspektivet
-          Økonomiperspektivet
 
Han forsvarte ordningen med ledertrøyer, som har vært med på å øke produktiviteten betydelig. 
 
Han la til at også at ordningen ikke skal fortsette til evig tid, men mener det var nødvendig i en periode å gjøre noe slikt for å få fart på produksjonen.
 
Siste innleder var fylkesdirektør i NAV Rogaland, Truls Nordahl, som mener at ansatte og brukere i Rogaland har påvirkningsmuligheter. Hans inntrykk er at tillitsvalgte og ledelse har tillit og fortrolighet, som er det som må til for reell innflytelse.
 
Han syntes også det er viktig å høre på brukerne, og ga en del eksempler på endringer som er gjort etter klager fra brukere. Blant annet nye tastevalg som gjør at brukere får de svarene de trenger. 
 
Deltakerne var fornøyde med dagen. Inntrykket er at mye gjenstår, men det går bedre. God ledelse på alle nivå i NAV, med et nært forhold til de tillitsvalgte  er viktig for å få dette til å fungere.