Scheel-utvalget la i dag fram sine forslag til skattereform. Ett av utvalgets forslag er å fjerne skattefradraget for fagforeningskontingenten.

LO Stats leder, Tone rønoldtangen, synes det er et dårlig forslag, og syns det er beklagelig at utvalget ikke har sett nytten av dette fradraget.

– At det gis fradrag for fagforeningskontingent viser at det er viktig å opprettholde en høy organisasjonsprosent. Som igjen er viktig for å videreføre den norske modellen og velferdssamfunnet, sier Rønoldtangen.

Les hele saken på aktuell.no