Før helgen kom innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen. I den er det klart at Postkom ikke har klart å overbevise KrF og Venstre om å stemme mot innføringen av 3. postdirektiv.

– Jeg er ikke overrasket, men likevel skuffet, sier Odd Christian Øverland, forbundsleder i Postkom.

– Vi har jobbet i lang tid for noe vi tror på, og likevel ikke nådd fram til flertallet i komiteen. Nå blir lovforslaget behandlet i Stortinget, og vi må ta det til etterretning og forholde oss til nye rammer og betingelser for Posten, erkjenner Øverland.

Tirsdag skal forslaget til ny postlov debatteres, og etter hvert vedtas, i Stortinget.

Les hele saken på posthornet.no