Et hardere arbeidsliv, en tøffere innvandringspolitikk og et fravær av svar på klimautfordringer. Dette er elementer som Rønoldtangen reagerer på.

LO Stat-lederen sier at det første som slår henne er språket i dokumentet som Høyre og Fremskrittspartiet la fram mandag kveld.

- Mye av det ulne språkbruken som spesielt Høyre har brukt i valgkampen kan gjenfinnes her. De sier mye om hva de vil, og det høres tilforlatelig ut. Men bak de mange positivt ladede ordene skimter jeg et bilde jeg ikke liker. Et kaldere Norge, sier hun.

Som et eksempel viser hun til formuleringene knyttet til arbeidsmiljøloven. Der den kommende regjeringen snakker om å "myke opp" loven.

- Men de tiltakene de skisserer er noe mer enn en oppmyking. Resultatet av de endringene de skisserer vil være et hardere arbeidsliv for folk flest, som vil oppleve lengre arbeidsdager, andre turnusordninger og i noen tilfeller svekkede lønns- og arbeidsvilkår. Samtidig som det skjer en klar maktforskyving til fordel for arbeidsgiverne. Langtidsvirkningene vil vi kanskje ikke se før om mange år, men jeg tillater meg å tvile på at den rette beskrivelsen vil være ordet "myk", sier hun.

Naturlig nok har også Rønoldtangen bitt seg merke i kapitlet om fornyelse av forvaltning og byråkrati. Der sies det at strukturen i departementene og direktoratene skal gjennomgås med sikte på å forenkle og avbyråkratisere. Samtidig vil de blåblå vurdere etablering av en uavhengig effektivitetsenhet for offentlig sektor.

- Problemet er jo at de har svaret klart for offentlig sektor: Mer privatisering og konkurranseutsetting. Men ansvaret kan de jo ikke privatisere. Erfaringene fra andre land viser at byråkratiet vokser når det offentlige fortsatt skal ha kontroll på bruken av felleskapets midler, sier hun.

Rønoldtangen konstaterer at hun ikke er overrasket over hovedpunktene i erklæringen, men slår samtidig fast at bak alle ordene og begrepene på de 75 sidene ligger det mye politikk vi fortsatt bare ser konturene av. - Det er først når ord skal gjøres til handling vi får se hva de mener med alt det de skriver. Det får vi møte når vi ser det, sier hun.