Etter at hele distansen er fullført, med forhandlinger ute på virksomhetene, bistand fra LO Stat og deretter avsluttende fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter, gjenstår kun Relacom som uløst i dette området. Men LO Stats forhandlere kunne merke den gode flyten allerede da de telte opp behovet for bistand i B-delsforhandlingene.

Kun seks virksomheter måtte ha hjelp. To av dem ble løst med bistand, og torsdag i denne uka møttes LO Stat og Spekter for å prøve å løse de fire siste gjennom det som heter Fase 3. Her ble partene enig i tre av de fire.

- Det er et mellomoppgjør i år, og da pleier det å være litt roligere, men partene der ute har åpenbart jobba godt sammen. Det fortjener de all ros for, sier Eivind Gran.

Også i de andre ni områdene i Spekter har det vært jobba bra for å komme fram til forhandlingsløsninger. Og med unntak av pensjonsfloken i kulturområdet, er alt i havn.

Og så er det bare en sommer, der også tillitsvalgte har ferie, så starter forberedelsene til hovedoppgjøret i 2016.