- En veldig bra konferanse, forteller Odd Helge Henriksen, LO Stats distriktssekretær i Rogaland og Agder. Han mener det er viktig at medlemmer og tillitsvalgte i LO nå mobiliserer for fullt fram mot valgdagen i september.

- I våre fylker skal vi gjøre vårt for at de rødgrønne skal få fortsette, sier han.

På konferansen i Stavanger fikk deltakerne historie som aperitiff. «Den røde tråden», som er en forestilling om arbeiderbevegelsens historie fortalt gjennom sanger og bilder, ble veldig godt mottatt.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt leverte så regjeringens fagligpolitiske regnskap, hvor hun trakk opp forskjellene i arbeidslivspolitikken mellom høyresiden og venstresiden. Hun la vekt på hvor viktig det er å bevare norske standarder i arbeidslivet, kampen mot sosial dumping og at Arbeidstilsynet får økte fullmakter. Hun viste samtidig til at det er skapt over 300 000 nye arbeidsplasser under denne regjeringen, hvor de aller fleste er i privat sektor.

Jan Davidsen, leder i Fagforbundet fulgte opp med en sterk advarsel mot å la de blå/blå få prøve seg. Han mener det er livsfarlig å slippe til markedskreftene i offentlig sektor, med privatisering og konkurranseutsetting som resultat.

- Valget må bli en kamp for de som lever av arbeidet sitt, ikke for de som lever av pengene sine, slo han fast.

Fellesforbundet leder, Arve Bakke viste i sitt innlegg til den sterke reallønnsveksten norske arbeidstakere har opplevd de siste 10 årene. Men samtidig minnet han om at krisa i Europa er nærmere enn de fleste tenker på til daglig. 26 millioner mennesker i arbeidsfør alder står uten arbeid. Dette mener Bakke først og fremst er et resultat av feilslått politikk.

Bakke viste også til Sverige, som nå eksporterer sin egen ungdom til Norge fordi de ikke får jobb hjemme.

Tallene viser at hver tredje ungdom under 25 år som nå jobber i Oslo er svensk. Det sier noe om situasjonen i vårt nærmeste naboland, mener Bakke.

I siste del av programmet fikk de lokale stortingskandidatene fra de rød/grønne anledning til å presentere seg og sin politikk.

- Deltakerne fikk mye informasjon og inspirasjon til bruk i valgkampen. Det kommer godt med i tida framover, slår Henriksen fast.