Trondheim klokka 0700 i dag: Tillitsvalgte fra LO, LO Stat og fem forbund har tatt oppstilling strategisk på alle sider av bussknutepunktet ved Prinsenkrysset. Robert Valslag fra Norsk Arbeidsmandsforbund og de andre tillitsvalgte hadde planlagt aksjonen grundig.

 Morgentrøtte trøndere ble budt på løpesedler om streiken, kaffe og karameller. I løpet av aksjonen, som varte i en time, ble nærmere 1000 løpesedler delt ut. De tillitsvalgte fikk gode tilbakemeldinger, forteller Lars Børseth, LO Stats distriktssekretær i Trondheim.

Det er planlagt to nye aksjoner i tida fram mot denlandsomfattende politiske streiken mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven, som gjennomføres den 28. januar.

- Det er viktig å informere om bakgrunnen for streiken. De foreslåtte endringene vil føre til et tøffere arbeidsliv for alle, konstaterer Lars Børseth.