Nord etterfølger Svein Fjellheim, som siden 2005 har vært "LOs mann på SMK", men som nå blir pensjonist.

Mette Nord (53) er utdannet hjelpepleier. Hun var fylkesleder i Telemark i Norsk Helse- og sosialforbund og ble så nestleder i Fagforbundet Telemark etter etableringen av Fagforbundet i 2003. I 2005 ble hun valgt inn i den politiske toppledelsen forbundet.

På landsmøtet i 2009 ble hun valgt til nestleder. Nord er varamedlem i LO Stats arbeidsutvalg, et verv hun ble gjenvalgt til under representantskapet i forrige uke. Hun har også sittet i LO Stats styre.

- På vegne av den politiske ledelsen i Fagforbundet ønsker jeg henne lykke til med nye oppgaver, sier forbundsleder Jan Davidsen i en pressemelding fredag.