- Du skal ikke ha studert dette dokumentet lenge før du ser at dette åpenbart gir grunnlag for mest feiring hos Høyre og Fremskrittspartiet, mener Aas.

LO Stat-lederen innser at det ikke blir enkle år framover for de ansatte i staten.

- ABE-reformen videreføres. Disse kuttene har passert 10 milliarder siden 2014 og har vært både ødeleggende, demotiverende og demonterende. De statsansatte har ikke lenger muligheten til å gi det tjenestetilbudet befolkningen skal ha, og til å utføre sitt samfunnsoppdrag. Vi ser nå de negative virkningene på mange områder i staten, sier han.

Nå har dokumentet riktig nok med en formulering om at man skal vurdere mer målrettede kutt i årene som kommer.

- Det hjelper lite når virksomhetene i staten er sulteforet over flere år. De kaller det en reform, men det er ikke det, det er bare kutt. I regjeringsplattformen forekommer pynteordet «innovasjon» ofte, det er åpenbart viktig for dem. Men tro meg; der er ikke mye rom igjen for innovasjon i statlige virksomheter for tida, sier han.

Han noterer seg også at flytting av statlige arbeidsplasser og mer privatisering i offentlig sektor er et uttalt mål for regjeringen.

- Egentlig ikke overraskende, dette har jo vært deres prosjekt i over fem år. Jeg frykter nye runder som den i Statens Vegvesen, der 1650 flyttes eller mister jobben. Vi har sannsynligvis mye mer av dette i vente, sier han.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er svært skuffet over at fagbevegelsens krav om pensjon fra første krone ikke innfris, selv om det nå åpnes for dialog med NHO på denne saken. Den skuffelsen deler Aas, og han er også oppgitt over at regjeringen vil videreføre «pensjonssplitten» i offentlig sektor fra Jeløya-plattformen.

- Den alminnelige aldersgrensen i staten skal økes til 72 år. I kommunene er den fortsatt på 70 år. Dette vil selvfølgelig skape store utfordringer. Til nå har vi jobbet med ny pensjonsordning sett under ett i offentlig sektor. Å ha forskjeller både på pensjonsalder og hva som skal være gjenstand for pensjonsopptjening, er ikke veldig klokt. Dette kommer til å bli en viktig tariffsak i tida framover. I første omgang kommer vi til å legge inn krav knyttet til opptjening i årets mellomoppgjør.