45 deltakere fikk høre om svært vanskelige og krevende forhandlinger under årets tariffopgjør i staten. De fikk også en beskrivelse av hvordan regjeringen angriper opparbeidede rettigheter.

- For første gang i historien siden vi fikk forhandlingsrett i staten har vi nå to lønnstabeller, fortalte Stensaker. Hun viste til endringer i lokale bestemmelser hvor forhandlingssteder og fullmakt er flyttet fra region til virksomhet.

-Sanners mål om forenkling, fornying og forbedring i staten får helt motsatt virkning fordi tvisteløsning blir veldig komplisert og fører til økt byråkrati, mener hun. Stensaker er overbevist om at HR-avdelingene i etatene må oppbemannes for å takle dette. Det betyr flere ikke færre byråkrater.

Stensaker trakk også fram spørsmålet om tjenestepensjon i staten, som var et tema under forhandlingene.

- Det er ikke gjort endringer i pensjon og LO Stat  har klart å beholde forhandlingsrett ved eventuelle endringer, fortalte hun.

Sigrun Torrissen hadde deretter en gjennomgang av oppgjøret i spekterområdene så langt. Her har angrep på pensjonsrettigheter gjort at mange områder har slitt med å komme i mål.

Randi Stensaker avsluttet den faglige bolken med en gjennomgang av de foreslåtte endringer i Tjenestemannsloven.

Dagen ble avsluttet med en båttur til Lyngør hvor forsamlingen fikk en guidet tur med lærerik historiefortelling.