Det er en av konklusjonene i den foreløpige rapporten om lønnsutviklingen i fjor som Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la fram i formiddag.

De finansansatte hadde i fjor en lønnsvekst på 6,7 %, mens industriarbeiderne måtte nøye seg med 3,5 %.

Kvinnene taper, både i finansnæringa og i staten.

* Les hele saken på frifagbevegelse.no