- Vi har fått en løsning tilsvarende den i privat sektor, både på lønn, AFP og slitertillegget. Dermed er meklingen landet uten streik, sier LO Stats forhandlingsleder Øystein Gudbrands.

Last ned Riksmeklerens møtebok her (PDF, 75KB)

Skapte trøbbel i Spekter-området.

Mens LO og NHO meklet på overtid hos Riksmekleren første helgen i april, benket LO Stats og Spekters delegasjoner seg til mekling i Nettbuss på Thon Hotel Opera klokken 14 søndag. Kravene var de samme som i meklingen mellom LO og NHO.

Da LO og NHO ble enige om å erstatte Sluttvederlagsordningen med slitertillegget, ble de enige om en ordning som ikke eksisterer i Spekter-området. Det kunne ført til forskjellige bussbransjeavtale og funksjonæroverenskomst, avhengig om arbeidsgiver er i Spekter eller NHO.

- LO Stat og Spekter tok pause i meklingen, for å avvente om floken kunne løses i de sentrale forhandlingene i Spekter. Nå er den floken løst, sier Øystein Gudbrands.

Dag-Einar Sivertsen, 2. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund.Bodil Andersen, faglig sekretær i Handel og Kontor.Jane Brekkhus Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.Stein Guldbrandsen, seksjonsleder for samferdsel og teknisk i Fagforbundet.Siri Kindt Dannevig, rådgiver i Forbundet for ledelse og teknikk.Mekler Carl Petter Martinsen.

Hovedintensjonen er like avtaler.

2. nestleder Dag-Einar Sivertsen i Norsk Transportarbeiderforbund er også tilfreds med at vi fortsatt har to like bussbransjeavtaler.

- Dette har hele tiden vært hovedintensjonen med parallelliteten mellom Spekter og NHO området, at vi skulle ha tilnærmet likelydende bussavtaler. Det har vi klart å oppnå gjennom denne meklingen, sier Dag-Einar Sivertsen.

Til uravstemning.

Over 2600 medlemmer er omfattet av meklingen i LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, Fagforbundet, Handel og Kontor samt Forbundet for Ledelse og Teknikk. Nå går meklingsresultatet til uravstemning med frist 27. april. Medlemmene vil få egen informasjon om resultatet og uravstemning gjennom sine respektive forbund.

Last ned Riksmeklerens møtebok her (PDF, 75KB)