Klokka var nesten tre i natt da riksmekler Nils Dalseide fikk samlet partene om en løsning. NTLs forhandlingsutvalg valgte å godta meklingsforslaget. Dermed ble det ingen streik på Rygge sivile lufthavn.

NTL har siden i november i fjor, jobbet for å få på plass en tariffavtale for de 25 NTL-organiserte som jobber med brann-, redning- og plasstjenester på Rygge, etter at de ble overført fra Luftforsvaret til Rygge sivile lufthavn da den militære virksomheten på Rygge ble nedlagt.

Måneder med forhandlinger førte ikke fram, men med Riksmeklerens hjelp ble det til slutt en løsning.

Les hele saken på frifagbevgelse.no