Meklingen mellom LO Stat og Spekter er den siste i NSB-området. Det er oppnådd enighet i konsernet og de andre datterselskapene. Formelt gjelder meklingen likevel hele forhandlingsområdet, men i realiteten er bare lønnsoppgjøret for Trafikkservice AS det er uenighet om.

Som i en rekke andre oppgjør denne våren er det stor avstand mellom krav og tilbud på den økonomiske siden som er hovedårsaken til at det kan ende med konflikt. De ansatte er renholdere i et typisk lavlønnsyrke, og mener de ligger et stykke under nivået i bransjen. De er medlemmer i Norsk Jernbaneforbund.

Det er Øysten Gudbrands som leder LO Stats delegasjon hos Riksmekleren. Han konstaterer at meklingen blir krevende, men at han og delegasjonen går inn i meklingen med mål om å finne en løsning. Mekler er Anne Cathrine Frøstrup