Samtidig la Dalseide til at han opplever dialogen mellom partene som god og at de er villige til å prøve mer utover kvelden.

Les mer på frifagbevegelse.no:

Det er Riksmeklerens kontor som har ansvaret for å informere om detaljene, men partene sto langt fra hverandre da meklingen ble innledet fredag, noe som betyr at oppgaven til mekleren er komplisert.

Partene ble enige om å framskynde fristen til klokka 1600 og ikke ved midnatt, som ellers er vanlig. Og kanskje var det lurt, for nå går meklingen solid på overtid.

Det spesielle med denne meklingen er at det foregår mekling på flere områder parallelt. For LO Stat dreier meklingen seg om området Nettbuss (og Borgbuss i Østfold). LO Stats medlemmer i denne overenskomsten fordeler seg på forbundene Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet.

Skulle meklingen bryte sammen er det medlemmene i Nettbuss i Drammen som skal først i ilden. En videre opptrapping kommer raskt, og da rammes hovedsaklig Trondheim og Østfold.

I tillegg mekles det også for både gods og buss i NHO-området

Her kan du lese mer om hovedårsakene til at årets oppgjør i endte i mekling.