Kommer partene ikke fram til en løsning med hjelp fra Riksmeklerens folk, vil ca 3400 transportarbeidere bli tatt ut i konflikt fra mandag morgen.

All busstrafikk vil stoppe i hele Rogaland, Bergen, Os, Hardanger og Voss. Store deler av bussene i Østfold og deler av Hedmark og Oppland vil også stoppe, samt deler av busstrafikken til og fra Gardermoen.

Shuttlebussene til og fra hotellene ved Gardermoen blir også tatt ut i streik. Busstrafikken i deler av Telemark og Agder vil også bli rammet.

Fra LO er det medlemmer fra Transportarbeiderforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet som er involvert i meklingen. 

Følg utviklingen utover kvelden på www.transportarbeider.no og www.aktuell.no.