Før overgangen til Spekter i 2022 var Olavshallen medlem av Samfunnsbedriftene, og bundet av hovedtariffavtalen i KS. LO Stat fremmet på vegne av Fagforbundet krav om tariffavtale overfor Spekter i august 2022.

-  Det har vært lange, krevende forhandlinger, men vi kom i mål og unngikk dermed streik, sier Renée Rasmussen, LO Stats forhandlingsleder i meklingen.

Resultatet går nå til uravstemning blant medlemmene.