- Avstanden er svært stor på spørsmål om lønn. Det gir grunn til bekymring inn i en mekling, sier Øystein Gudbrands, forhandlingsleder for LO Stat.

Falck Emergency har tatt over brann og redning ved Bodø lufthavn fra Avinor. Lønnstilbudet fra Falck Emergency ligger langt under hva LO Stat og NTL krever. Dette er hovedgrunnen til at forhandlingene havner i mekling.

 

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.