Du som leser denne saken og forventer at du skal få noen nyheter fra selve meklingen, blir nok skuffet. Det er Riksmekleren og han alene som har ansvaret for å si noe om det som skjer i Grensen 3 i Oslo. Det sitter nok mange medlemmer i LO Stats forbund og lurer på hva som skjer. Spesielt de nesten 3200 som er tatt ut i første fase av en eventuell streik. Tilbakemeldingene fra møter i Oslo og Mo i Rana, hvor de første tas ut, er at stemningen er god.

Hos Riksmekleren er man nå inne i den siste fasen av meklingen. Og selv om det må jobbes hardt og foretas tøffe valg, så blir det også litt venting. Mens man venter på en avklaring fra arbeidsgiver, e tilbakemelding fra de andre organisasjonene eller en tilbakemelding fra Riksmekleren selv.

De pausene benyttes gjerne til å diskutere aktuelle problemstillinger med en kollega, til å sjekke hva som ellers skjer i verden, til å slappe litt av før neste økt eller til å dele en god historie.

Du kan også følge tariffinnspurten på Facebook.com/lostat.no og på Twitter: @LO_Stat #tariff2016 #rettferdiglønn