TEKST: Morten Hansen / LO Media

Dag Westhrin (57) er en av de to nye sekretærene I LO Stat. Han har nesten fire ti-år som aktivt fagforeningsmedlem og har vært forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag (NTL) siden 2003.

Westhrin kom fra NTL Skoler og institusjoner.

Den nye LO Stat-sekretæren er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Han er ansatt ved Statped Vest, et spesialpedagogisk senter underlagt Utdanningsdirektoratet.

– Jeg er en aktiv og engasjert fagforeningsmann, som er opptatt av politikk, sier Westhrin.

Han bor i Hakadal, og sitter i Nittedal kommunestyre for SV.

Tallknusing

I NTL har han jobbet mye med pensjon og internasjonale spørsmål – spesielt opp mot Afrika og Latin-Amerika.

– Det siste blir det kanskje fullt så mye av nå. Pensjon og tariff blir det jeg skal ha hovedfokus på framover. Det blir litt regning, regner jeg med, sier Westhrin.

Han regner med at det blir en liten overgang fra NTLs samfunns- og informasjonsavdeling.

– I LO Stat blir det nok mer arbeid opp mot departement og forbundene. Det blir spennende å prøve noe nytt.

Engasjert

Å være engasjert, anser Westhrin som en forutsetning for å være tillitsvalgt.

– Jeg liker å ha mange baller i lufta samtidig. Og for de som kommer inn på kontoret mitt, kan det gi et inntrykk av at jeg er litt rotete. Men engasjement er viktig. Spesielt for oss som er med i LO. Å være tillitsvalgt i LO, handler ikke bare om å ta seg av medlemmene. Det handler om samfunnsengasjement, fastslår Westhrin.

(aktuell.no:) Flere saker fra Kartellkonferansen