At så mange ønsket å lære om pensjon på en mandag gledet både distriktssekretær Birgit Stav og innleder Tone Westgaard (bildet) fra Statens pensjonskasse. Det er åpenbart at dette temaet fenger, noe tidligere konferanser også har vist.

Westgaard imponerte alle med sin kunnskap om pensjon, men konstaterte også at det aldri er for sent å få ny jobb og nye utfordringer, selv om pensjonsalderen nærmer seg. Hun skiftet selv jobb 62 år gammel. 

Hva fikk de så svar på, de 135 som hadde tatt turen til Scandic Hotell? Jo, selvfølgelig hva tjenestepensjon er, hvordan opptjeningsreglene virker, hvilke samordningsregler som gjelder og hvordan ordningen med uførepensjon fungerer. Det meste altså. Men ikke hva den enkelte får i pensjon, det må de 135 sjekke sjøl når de kommer hjem.