Undersøkelser viser at interessen for hvordan pensjon og pensjonssystemer er lav. Mange har heller ikke god nok kunnskap om hva de vil sitte igjen med hver måned som pensjonister. Akkurat det siste kan ikke LO Stat gi detaljerte opplysninger om på sine pensjonskurs, for det er en individuell sak og her må arbeidsgiver og NAV inn i bildet.

Likevel er LO Stats kurs om pensjon og pensjonssytemer nesten alltid fulltegnet. Så også denne onsdagen i januar i Bergen. Med 85 påmeldte fra en rekke av LO Stats forbund var det full sal da Dag Westhrin dro igang sin forelesning om pensjonssystemer og tjenestepensjoner i offentlig og privat sektor.

- Det er en veldig fin forsamling, og jeg tror nok mange går herfra med ny og nyttig kunnskap, sier Birgit Stav, LO Stats distriktssekretær i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Deltakerne fikk en grundig gjennomgang og også litt om utfordringer i årene framover.

En av dem som lyttet med interesse var Ivar Viik som til daglig jobber i Statens Vegvesen. Han er 50 prosent ufør, men har likevel lyst til å jobbe så lenge han klarer.

- Jeg har planer om å stå i jobb så lenge helsa holder, så får vi se hvor lenge det blir, er hans tilbakemelding.