Sommerpatruljetelefonen har hatt åpne telefonlinjer fra 13. juni til 13. august, og har mottatt flest spørsmål om lønn, arbeidskontrakt, arbeidstider og overtid.

- For mange unge er sommerjobben det første møtet med arbeidslivet, og da er vi glade for å kunne tilby dem informasjon om hva de har krav på. I tillegg ser vi at en del arbeidsgivere ringer inn og lurer på reglene, sier L'Estrange og Søvik

Det er unge som jobber i butikker og restaurant- og serveringsbransjen som er de som ringer hyppigst inn til patruljetelefonen.

- Mange tror at unge i sommerjobb har dårligere rettigheter enn andre. Det er heldigvis feil. Ungdom har akkurat de samme rettighetene som andre arbeidstakere, sier de to.

Selv om de fleste unge har det bra på sommerjobben, er det fortsatt mange unge som opplever brudd på arbeidsmiljøloven. LOs sommerpatrulje fant i år brudd på 16,7 prosent av bedriftene:

- Det er alvorlig at en del arbeidsgivere utnytter unge arbeidstakere, og det viser at det fortsatt er et behov for LOs sommerpatrulje og en sterk arbeidsmiljølov. Vi vil også oppfordre ungdom til å organisere seg. Det er alltid lurt å forsikre bilen før man krasjer, avslutter L'Estrange og Søvik.