Temaet kan kanskje høres kjedelig ut, men når man vet at dette berører hverdagen til mange medlemmer, er det lett å forstå at LO Stats kurs om dette temaet fylles i rekordfart.

Arrangementet i Folkets hus i Stavanger var markedsført som et seminar, men bar like mye preg av en lang spørsmålsrunde rettet mot LO Stats distriktssekretær på Hamar, Jørund Hassel, som kjenner emnet godt.

Deltakerne kom fra forskjellige virksomheter og forbund. Her var folk fra Stavanger og Åna fengsel, fra Posten, fra NTL Politiet, fra NTL og FLT Vegvesen, fra Fagforbundet både fra Helse og Bufetat.

Og de hadde mange spørsmål til Hassel, som han svarte på etter beste evne.

- LO Stat er en god arena for nettverksbygging, da deltakerne også lærer mye av hverandres spørsmål. Dette ga de også uttrykk for var kjempebra, forteller LO Stats distriktssekretær i Stavanger, Sirgrun Torrissen.

Hun mener det er viktig at LO Stat overfører så mye kunnskap som mulig til lokale tillitsvalgte, og legger til at deltagerne fortalte mange historier, der lokale avtaler er laget, som er dårligere enn arbeidsmiljøloven.

Hva var så deltagerne opptatt av?
Jo:

  • Korte og lange vakter
  • Forskjøvet arbeidstid, eller skift / turnus?
  • Ledelse som overkjører tillitsvalgte
  • Skifte av turnus, hvor mye skal en finne seg i?
  • Krav til leders innsikt
  • Ulike turnusordninger
  • Arbeidstid natt
  • Pålagt kurs i fritiden
  • Lengden på vaktene per dag

Lista over ting som ble tatt opp var enda lenger enn dette, og hadde det vært mer tid, så hadde Jørund Hassel blitt værende langt utover kvelsen.

- Det var mange fornøyde deltagere, men dette sier meg også at vi bør gjennomføre lignende arrangementer også andre steder i landet, sier Torrissen.