"Å fjerne tidstyver" har vært gjennomgangstonen til statsråd Jan Tore Sanner, statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Han bestiller nå en ekstern utredning for å gjennomgå administrative funksjoner.

Utredningen skal blant annet beskrive oppgaveløsningen i departementene og i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) som leverer fellestjenester til departementene. De skal vurdere ulike former for og eventuelle hindre for effektivisering, anbefale områder som er aktuelle for effektivisering, forenkling og forbedring,

- På Kartellkonferansen i november inviterte Sanner oss til samarbeid på dette området. Jeg noterer meg at arbeidet nå settes ut eksternt. Jeg håper statsråden mener alvor med det han sa, og at de ansatte og deres organisasjoner involveres på en god måte. De virkelige ekspertene er de som jobber innenfor området. Medvirkningen må derfor skje underveis og ikke illusorisk når konklusjonene allerede er trukket, sier Tone Rønoldtangen.

Utredningen skal foreligge høsten 2014.