Hovedtrekkene i resultatet:

  • Alle får et generelt tillegg på 14.700 kroner pr år,
  • Alle er sikret minst 2,6 % økning av samlet lønn
  • Det avsettes en pott på 700 000, hvorav halvparten nå er fordelt på noen av de gruppene vi mente det var viktig å løfte
  • Partene er enige om at lønnspolitikken i NRK skal evalueres. Denne evalueringen skal være grunnlag for tariffrevisjonen i 2014.


For ytterligere kommentarer:
Lise Olsen, forhandlingsleder for LO Stat: 90 06 62 07
Tove Lise Granli, Informasjonsansvarlig NTL: 91 85 92 30